Politica de confidentialitate


Notă de informare privind protecţia datelor personale
 
Echipa vreauSAmerg, in calitate de autor, proprietar, administrator al vreauSAmerg.ro, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care viziteaza acest site.
 
In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, echipa vreauSAmerg are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
 
Echipa vreauSAmerg se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul site-ului vreauSAmerg.ro, asa cum prevad dispozitiile Legii 677/2001 cu modificarile ulterioare privind protectia datelor personale.
 

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in caliatate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi:

  • dreptul la informare (art.12)
  • dreptul de acces la date cu caracter personal (art.13);
  • dreptul de interventie asupra datelor cu caracter personal (art.14);
  • dreptul de opozitie (art.15);
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17);
  • dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

 

 

Orice informatie furnizata de dumneavoastra va fi considerata si va reprezenta consimtamintul dumneavoastra expres ca datele dumneavoastra personale sa fie folosite de echipa vreauSAmerg in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Daca nu doriti ca datele dumneavoastra sa fie colectate va rugam sa nu ni le furnizati.

Daca doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate sau scoase din baza de date, ne puteti notifica oricand acest lucru la urmatoarea adresa: contact [@] vreausamerg . ro

 

Scopul colectarii datelor

 

Echipa vreauSAmerg poate dezvalui datele cu caracter personal catre terti daca acest lucru este cerut de lege sau in cazurile de buna-credinta in care aceste actiuni sunt necesare pentru conformarea la dispozitiile legale; protejarea si apararea drepturilor de proprietate ale site-ului vreauSAmerg.ro .

Atunci cind vreauSAmerg este solicitat sa furnizeze date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvaluite doar acele date necesare indeplinirii stricte a obiectului solicitarii.

 

 

Utilizarea datelor statistice si a datelor anonime

vreauSAmerg poate folosi datele statistice sau datele anonime rezultate in urma prelucrarii in urmatoarele scopuri:

  • realizarii de rapoarte / analize;
  • realizarii de informari in scopuri proprii;
  • publicarii, promovarii, ofertarii serviciilor oferite de vreauSAmerg